• Thông dụng

  Perfunctorily, by halves.
  Làm nhuế nhóa cho xong chuyện
  To do (something) perfunctorily for the sake of getting it done.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X