• Thông dụng

  Well-kneaded
  Bột nhào nhuyễn
  Well-kneaded dough.
  Soft and smooth.
  Lụa nhuyễn mặt
  Silk with a soft and smooth side.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X