• Thông dụng

  Bend.
  Gánh nặng đòn gánh oẻ xuống
  The shoulder pole bends under the heavy load.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X