• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dewax
  paraffinic
  dầu parafin
  paraffinic oil
  hydrocarbon parafin
  paraffinic hydrocarbon
  hyđrocacbon parafin
  paraffinic hydrocarbon
  tách parafin
  paraffinic precipitation
  wax

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  paraffin
  wax

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X