• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hydrocarbon
  bẫy hyđrocacbon (địa chất)
  hydrocarbon trap
  hyđrocacbon axetylen
  acetylencic hydrocarbon
  hyđrocacbon chứa clo
  chlorinated hydrocarbon
  hyđrocacbon khí
  gaseous hydrocarbon
  hyđrocacbon lỏng
  liquid hydrocarbon
  hyđrocacbon nặng
  heavy hydrocarbon
  hyđrocacbon parafin
  paraffinic hydrocarbon
  hyđrocacbon thơm
  aromatic hydrocarbon
  nguyên liệu hyđrocacbon (lọc dầu)
  hydrocarbon feedstock
  nhóm hyđrocacbon clo hóa
  chlorinated hydrocarbon group
  nhóm hyđrocacbon clo
  chlorinated hydrocarbon group
  phần cất hyđrocacbon nặng (tinh lọc)
  heavy hydrocarbon fractions
  phần cất hyđrocacbon nhẹ
  light hydrocarbon fractions
  vết loang hyđrocacbon
  hydrocarbon slick

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X