• Thông dụng

  Danh từ. law.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  legislation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  law
  legislation
  pháp luật quan thuế
  tariff legislation
  pháp luật về lao động
  labour legislation
  pháp luật về quan thuế
  tariff legislation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X