• Thông dụng

  Danh từ.

  Law; rule; code; regulation.
  luật cung cầu
  law of supply and demand.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acts
  luật lệ xây dựng
  building acts
  luật sức khỏe tâm thần
  mental health Acts
  đạo luật cuối cùng
  Final Acts
  code
  Bộ luật an toàn điện quốc gia (Hoa kỳ)
  National Electric Safety Code (USA) (NESC)
  bộ luật lao động
  labour code
  bộ luật mạng viễn thông
  Network code of Practice (NCOP)
  Bộ luật quốc gia về Điện
  National Electrical Code (NEC)
  luật giao thông
  highway code
  luật xây dựng
  building code
  luật đi đường
  highway code
  law

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X