• Thông dụng

  Mobilize.
  Phát động quần chúng
  to mobilize the masses (to do something)
  (kỹ thuật) Motive. Lực phát động Motive force. nhan nhản những người the street were crowded all over with peole.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  generate
  generating
  set going

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  embark (on)
  trigger (off)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X