• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  key distribution
  trung tâm phân phối khóa
  CKD (cryptographickey distribution center)
  trung tâm phân phối khóa mật
  cryptographic key distribution center (CKD)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X