• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  communication
  phương tiện truyền thông dữ liệu
  data communication facility (DCF)
  phương tiện truyền thông dữ liệu
  DCF (datacommunication facility)
  communication facility
  phương tiện truyền thông dữ liệu
  data communication facility (DCF)
  phương tiện truyền thông dữ liệu
  DCF (datacommunication facility)
  communication medium
  TM (transmission media)
  transmission media (TM)
  transmission medium

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  communication media
  medium

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X