• Thông dụng

  Động từ.

  To float, to wave.
  cờ phất phơ trước gió
  flag that floats in the breeze.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X