• Thông dụng

  (địa phương) cũng nói dấu phết Comma
  Spread, daub
  Phết hồ vào giấy
  To spread glue on paper
  Spank.
  Phết cho một trận
  Give him a spanking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X