• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  liquid injection
  hệ (thống) phun lỏng
  liquid injection system
  hệ thống phun lỏng
  liquid injection system
  van phun lỏng
  liquid injection valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X