• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  standard cell
  pin chuẩn không bão hòa
  unsaturated standard cell
  pin chuẩn weston
  weston standard cell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X