• Thông dụng

  Động từ

  To mix; to minglet; to dissoleve
  hòa một ít đường vào nước trà
  To dissoleve some sugar in tea

  Tính từ

  Even; draw ; end in a draw
  ván hòa
  the game of chess ended in a draw break even; agree
  hòa vi quí
  concord at any price

  Danh từ

  Peace
  hiếu hòa
  peace-leaving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X