• Thông dụng

  Beyond one's strength.
  Làm việc quá sức
  To work beyound one's strength, to overexert oneself.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X