• Thông dụng

  Danh từ

  Demon, devil, fiend, satan
  quỷ tha ma bắt mày đi
  go to the devil!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X