• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  perivascular
  bao quanh mạch
  perivascular sheath
  khoang quanh mạch
  perivascular space

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X