• Thông dụng

  Danh từ

  Bag, sack
  bao dùng để đựng gạo
  A rice bag
  anh ta yếu đến nỗi không nhấc được một bao gạo
  he is too weak to lift a bag of rice
  xi măng đã đóng bao
  cement in bags
  Box; packet
  bao thuốc
  A packet of cigarettes
  bao diêm
  A box of matches
  bao kính
  A spectacle case
  Waist bag

  Động từ

  To enclose
  khu vườn được bao bọc bằng hàng rào kẽm gai
  The garden is enclosed with a barbed wire fence
  lũy tre bao quanh làng
  thick bamboo groves enclose the village
  To stand
  bao bạn một chầu rượu
  to stand a round of drinks to friends, to stand friends a round of drinks
  To assume full responsibilities for some job as someone's proxy
  bao việc cung cấp thức uống ga cho một nhà hàng
  to supply fizzy drinks to a restaurant by proxy
  Thuê bao to subscribe
  thuê bao máy điện thoại
  to subscribe for a telephone

  Phó từ

  How
  cái nhà bao lớn
  How big is the house?
  anh sẽ đây bao lâu
  how long will you stay here?
  từ đây đến rạp chiếu bóng bao xa
  how far is it from here to the cinema?
  Not at all
  bao quản đường xa
  not to mind the long way at all
  How much, how many
  đã bao năm
  for many long years
  bao người mong đợi
  longed for by many a person, longed for by so many people
  bao nhớ thương
  how much missed
  So much; so many
  kết quả được chẳng bao
  The results were pretty poor
  ngày toàn thắng không còn bao xa nữa
  the day of complete victory is not very far off

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bale
  capping
  capsule
  case
  cased
  casing
  clothing
  clout
  cover
  covering
  encase
  envelope
  hull
  jacket
  jacketing
  line
  mantle
  pack
  packet
  pouch
  sac
  sachet
  sack
  sheath
  sheathe
  shell
  gazette
  indicate
  inform
  journal
  newspaper
  newsprint
  paper
  chip
  flat
  peel
  plane
  scrape
  shave
  storm
  typhoon

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bag
  box
  capsule
  covering
  hull
  sac
  gazette

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X