• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cavetto
  circular groove
  circular slot
  cove
  cove mold
  cown mold
  fillet
  rãnh tròn gốc
  root fillet
  gorge
  quirk
  scotia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X