• Thông dụng

  Clench one's teeth.
  Tức quá rít răng nói
  To speak with one's teeth clenched out of anger.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X