• Thông dụng

  Wail; whistle,whizz.
  Còi báo động rít
  The alarm siren wailed.
  Gió rít trên đồi
  The wind wailed (whistled) on the hill.
  Đạn rít qua
  The bullets whizzed.
  Puff deeply at.
  Rít một hơi thuốc lào
  To puff deeply at the hubble-bubble pipe.
  Not to work smoothly.
  Bánh xe rít
  The wheel does not turn smoothly.
  Cánh cửa rít
  The door does not turn smoothly on its hinges.
  Rin rít láy ý giảm
  Not to work very smoothly.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X