• Thông dụng

  Flow uninterruptedly, pour out (off).
  Mồ hôi ròng ròng
  Sweat was pouring off (someone).
  Nước mắt ta ròng ròng
  Tears were pouring down her face.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X