• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  duration control
  time element
  time relay
  rơle thời gian nghịch đảo
  inverse time relay
  time switch
  time-clock control
  time-lag relay
  timer
  rơle thời gian (của máy)
  air-conditioning timer
  rơle thời gian tự động
  automatic timer
  timing gear
  timing relay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X