• Thông dụng

  Bracingly, refreshingly.
  Gió mát rượi
  A refreshingly cool wind
  Very.
  Buồn rượi
  Very sad.
  Rười rượi (láy, ý tăng).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X