• Thông dụng

  Xem diếp Lettuce.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  lettuce
  rau diếp cải
  cabbage lettuce
  rau diếp cải
  crisp-head lettuce
  rau diếp cải
  head lettuce
  rau diếp
  leaf lettuce
  rau diếp dài
  cos lettuce
  rau diếp dài
  romaine lettuce
  loosenhead lettuce

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X