• Thông dụng

  Tính từ
  very light, bright, luminous
  nhà cửa sáng sủa
  sủa
  very light house

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  clear

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  light
  màu sắc sáng sủa
  light colour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X