• Thông dụng

  Danh từ
  divisor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  divider
  divisor
  lớp các số chia
  divisor class

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X