• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  rotational symmetry
  sự đối xứng quay quanh trục tiêu
  rotational symmetry about the focal axis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X