• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  book-keeping
  logging
  sự ghi chép lỗi
  error logging
  sự ghi chép lỗi
  failure logging
  sự ghi chép sự cố
  error logging
  sự ghi chép sự cố
  failure logging
  note
  sự ghi chép kiểm tra
  check note
  record

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  note taking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X