• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absorption

  Giải thích VN: Sự thấm vào, hút vào.

  dielectric soak
  dissipation
  occlusion
  sorption
  suction

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  absorption
  adsorption

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X