• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  calefaction

  Giải thích VN: Qúa trình làm ấm lên hoặc trạng thái [[ấm. ]]

  Giải thích EN: The process of warming or the state of being warmed.

  dampening
  damping
  humidification
  moistening
  watering
  wetting

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  calefaction
  humidification
  sweat
  sweating

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X