• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  population distribution
  sự phân bố dân nội thành
  population distribution within town limits
  sự phân bố dân nông thôn
  population distribution over rural areas
  sự phân bố dân thôn
  population distribution within a group of communities

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X