• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cyclic test
  fatigue test
  sự thí nghiệm mỏi uốn
  repeated bending fatigue test
  fatigue testing
  repeated load test

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X