• Thông dụng

  Weary, tired.
  Đi mười cây số đã thấy mỏi chân
  To feel weary in one's legs after walking ten kilometres.
  Sickening for some illness, indisposed.
  Hôm nay trời ẩm quá người thấy mỏi nhừ
  Today is very wet, so I am sickening for something.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X