• Thông dụng

  Động từ
  to bend; to curl, to curve

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bend
  bending

  Giải thích VN: Công đoạn định hình một chi tiết bằng gỗ hay kim loại thành đường [[cong. ]]

  Giải thích EN: The act of forming a metal or softened wooden part into a curved shape.

  crimp
  crinkle
  curl
  deflection
  flex
  flexion
  flexural
  inflect
  inflectional, inflexional
  inflexional
  sag
  welt

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  curl
  corrupt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X