• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  equipage
  fitting-out
  fixing
  hook up
  installation
  sự trang bị điện
  electrical installation
  supply
  tip
  tooling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X