• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bias
  displacement
  sự dịch thị sai
  parallactic displacement
  misalignment
  offset
  sự dịch các trạm đài
  offset of the stations
  sự dịch sóng mang
  frequency offset carrier offset
  offsetting
  sự dịch tầng
  offsetting of strata

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X