• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  interference
  interleaving
  overlap
  overlay
  piling
  stacking
  sự xếp chồng công việc
  job stacking
  superimposition
  superposition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X