• Thông dụng

  Động từ

  To level, to raze to the ground
  san bằng mặt đường
  to level a road surface

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  to level off

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  leveled
  đồng bằng san bằng
  base leveled plain
  plane

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  align
  cutting down
  flatten
  flush
  sàn bằng (đóng tàu)
  flush deck
  grade
  level
  level off

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  even up
  level

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X