• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stock transfer
  người đại sang tên cổ phiếu
  stock transfer agent
  người, đại sang tên cổ phiếu
  stock transfer agent
  sổ đăng sang tên cổ phiếu
  stock transfer book

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X