• Thông dụng

  Động từ

  To cross
  sang sông
  to cross a river
  To come to
  sang nhà tôi chơi
  come to my place with me
  To hand over, to transfer

  Trạng ngữ

  On, into, on to, aside
  chuyển sang vấn đề khác
  to go on to another problem

  Tính từ

  Expensive, luxurious
  quần áo sang
  luxurious clothes
  hạng sang
  first-rate ticket,first-class ticket

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X