• Thông dụng

  Tính từ
  pictographic

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  ideographic
  bộ tự tượng hình
  ideographic character set
  chữ tượng hình
  ideographic character
  tự tượng hình
  ideographic character
  tự tượng hình
  ideographic character
  tập tự tượng hình
  ideographic character set

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X