• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  even load
  evenly distributed load
  uniform load
  phương pháp tải trọng phân bố đều
  uniform load elastic method

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X