• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  learboard

  Giải thích VN: Một bản gắn máng xả nước. Tham khảo: [[LAVERBOARD. ]]

  Giải thích EN: A board upon which a lead gutter is mounted. Also, LAVERBOARD.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X