• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  syndactyly
  tật dính ngón tay kép
  double syndactyly
  tật dính ngón đơn giản
  simple syndactyly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X