• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  total pressure

  Giải thích VN: Trong dòng lưu chất tổng số tĩnh áp tốc áp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X