• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bit-wise
  so sánh từng bit
  bit-wise comparison
  sự bổ sung từng bit
  bit-wise complement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X