• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  price-net tangible assets ratio

  Giải thích VN: Cho tài sản hữu hình thuần của .

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X