• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aerometer
  density
  tỷ trọng kế axit
  acid density meter
  tỷ trọng kế bọt khí
  air bubble density meter
  tỷ trọng kế chất khí
  gas density gauge
  tỷ trọng kế tia beta
  beta density gage
  tỷ trọng kế tia beta
  beta density gauge
  density bottle
  density gauge
  tỷ trọng kế chất khí
  gas density gauge
  tỷ trọng kế tia beta
  beta density gauge
  gravimeter
  picknometer
  pycnomater

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  densimeter
  densitometer
  pycnometer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X